Wyłączny Importer na Polskę
wózków widłowych HYUNDAI - Oddział Dolny Śląsk

Przygotowanie wózków do odbioru UDT

Art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające z dniem 3 lutego 2003 roku zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji wózków widłowych nakładają na użytkowników wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia obowiązek objęcia ich dozorem technicznym.

Właściciel/użytkownik wózka widłowego zobowiązany jest do:

  • Zgłoszenie do UDT wszystkich użytkowanych wózków widłowych.
  • Dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej osobno do każdego posiadanego wózka.
  • Utrzymywanie dobrego stanu technicznego wózka pozwalającego na jego bezpieczną eksploatację.
  • Założenie Książki Konserwacji do każdego posiadanego wózka.
  • Wykonywanie przeglądów konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora.

Nasza firma wykonuje:

  • Weryfikację stanu technicznego wózka.
  • Przygotowanie wózków do odbioru.
  • Kompletowanie dokumentacji.
  • Odbiory UDT u Klienta lub w naszym serwisie.
  • Przeglądy konserwatorskie przeprowadzane przez uprawnionych konserwatorów.