Wyłączny Importer na Polskę
wózków widłowych HYUNDAI - Oddział Dolny Śląsk

Szkolenie operatorów i konserwatorów wózków widłowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy operator wózka powinien posiadać uprawnienia upoważniające go do jego obsługi. Wychodząc naprzeciw Państwa ewentualnym potrzebom w tym zakresie, nasza firma organizuje kursy operatorów wózków widłowych zakończone egzaminem przeprowadzanym przez inspektorów UDT. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, Państwa pracownicy otrzymają uprawnienia kierowcy wózka widłowego, honorowane zarówno w Polsce jak i innych krajach UE.

Organizowane przez nas szkolenia trwają siedem dni (59 godz.), w czasie których nasi instruktorzy (wybitni specjaliści z zakresu obsługi wózków widłowych) przekazują kursantom wszechstronną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, przygotowując ich do egzaminu UDT. Szkolenia obejmuje także obsługę wózka gazowego, w tym wymianę butli gazowej.
W razie konieczności zapewniamy także noclegi i wyżywienie w okresie trwania szkolenia. Dla uczestników kursu organizowane są również wycieczki krajoznawcze.
Posiadamy uprawnienia do organizowania tego typu szkoleń, wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach nr 788/XII/2003.